แนวคิดโครงการ

คืนเวลาให้ชีวิต แยกชีวิตอิสระให้กับตัวเอง

แรงบันดาลใจสำคัญที่จุดประกายให้หลายท่านต้องฉุกคิดว่าในแต่ละวันที่ผ่านไปเราต้องเสียเวลาไปกับการเดินทางถึง 1 ใน 3 ของการใช้ชีวิตในแต่ละวัน มันคงจะดีถ้าเราสามารถขอคืนเวลาที่เสียไปกลับมา มีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้น พักผ่อนได้มากขึ้น ทำสิ่งดีๆกับชีวิต ให้มีความสุข

ทุกคนอยากมีโลกส่วนตัวที่เป็นอิสระ หลุดจากกรอบที่ครอบเราไว้ ชีวิตของเราเราเป็นคนกำหนดกรอบตัวเอง

โครงการถูกออกแบบให้ตอบสนองความเป็นส่วนตัว กำหนดการใช้พื้นที่อย่างเป็นสัดส่วนครบทุก Function เหมือนบ้าน สอดคล้องกลมกลืนและ รักษาสิ่งแวดล้อมเดิมในพื้นที่ให้คงอยู่ บนสวนที่ร่มรื่นของบางกรวย สนองชีวิตความเป็นอยู่ที เรียบง่ายทันสมัย ครบทุก Mode ของชีวิต LIVE WORK PLAY ทุกตารางนิ้วของต้นไม้ พร้อมที่จะกรองอากาศและเพิ่ม Oxygen ให้กับปอดของคุณทุกวัน

“ คูลคอนโด คืนเวลา....สู่ความเป็นอิสระ ”